SANSE PENTRU INCLUZIUNE

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!”


Pe fondul crizei economice cu care se confrunta la ora actuala Romania, economia sociala reprezinta un vector important al infiintarii si dezvoltarii structurilor economiei sociale, structuri benefice comunitatii in termeni de solidaritate, intrajutorare si dezvoltare durabila si flexibila. Economia sociala vine sa raspunda provocarilor actuale: dezvoltare durabila, responsabilitate sociala, incluziune sociala, solidaritate intre generatii, reducerea disparitatilor, protectia mediului, etc. Obiectivul major al Uniunii Europene, asa cum este prezentat in Comunicarea Comisiei Europene, este reducerea decalajului dintre persoanele apartinand grupurile vulnerabile si ceilalti cetateni, inregistrat in prezent in domeniul economic, social si cultural.

Promovarea integrarii tuturor persoanelor in societate, in special a celor marginalizate, vulnerabile, reprezinta un obiectiv fundamental al Uninunii Europene si al Romaniei ca si stat membru. Conform unui raport privind incluziunea sociala si combaterea saraciei elaborat in cadrul unui proiect cofinantat din FEDR prin POAT 2007-2013 (http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/Dezbateri%20parteneriale/Rezultatele%20analizei%20documentare/03.06.2013/7.Social%20inclusion_23%20mai.pdf), Romania intentioneaza sa reduca numarul de persoane aflate in situatie de risc de saracie si de excluziune sociala cu 580.000 persoane, pana in anul 2020.

SC Social Enterprise SRL , este structura de economie sociala infiintata in cadrul proiectului “SANSE PENTRU INCLUZIUNE” finantat de POSDRU 2007-2013 in cadrul Axei prioritare 6: “Promovarea incluziunii sociale”, DMI : “Dezvoltarea economiei sociale”.

Locurile de munca finantate pe perioada de implementare a proiectului ( 01.10.2014 – 30.09.2015) sunt in numar de 11, dintre care 70% dintre angajati il reprezinta persoane vulnerabile prevazute in GHIDULUI SOLICITANTULUI/ Conditii specifice Cerere de propuneri de proiecte   nr . 168 : “Dezvoltarea economiei sociale”.